Eftersom vi använder onlineplattformen för att tillhandahålla nödvändig medicin och medicinteknisk utrustning till dig blir det viktigt för oss att kräva vissa av dina personliga uppgifter för att verifiera att vi tillhandahåller våra tjänster till rätt plats. Detta kommer också att hindra oss såväl som våra kunder från eventuella juridiska åtgärder i framtiden. Vi förstår vikten av att hålla dina uppgifter säkra hos oss. Det är därför vi ser till att sekretessen för din personliga information hålls säkert hos oss. De personuppgifter som vi behöver hantera är din personliga information, kontaktinformation och betalningsinformation.

Vad är vår integritetspolicy?

Varför behöver vi dina personuppgifter?

All kundinformation som vi lagrar följer alla dataskyddsregler och föreskrifter som utfärdats av myndigheten. Vi kräver kundernas data för att säkerställa ett säkert köp. Vi behöver kundens personliga information så att vi blir medvetna om den som gör köpet. Dina uppgifter hjälper oss att leverera ditt paket till rätt destination. Det krävs också för betalningsförfaranden. Vi lagrar uppgifterna så att du inte behöver mata in dem om och om igen när du gör ett nytt köp. Det är också bra att ha om du ska göra returer eller reklamationer.

Hur länge behöver vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter hos oss så länge det anses nödvändigt och vi behöver det för att hantera ditt köp. Så länge du fortsätter att köpa varor från oss kommer vi att lagra dina uppgifter för transaktions- och leveransändamål. Uppgifterna kommer att raderas så snart du tar bort ditt registrerade konto permanent från vår webbplats. Men om kunden inte har raderat kontot men ändå inte använder det för att göra några beställningar eller köp, kommer information om sådana konton automatiskt att raderas om några år.

Vilka åtgärder vidtar vi för att skydda dina personuppgifter?

Informationen som du anger på registreringsplatserna är väl krypterad. Vi upprätthåller riktigt höga säkerhetskoder för att skydda dina data på bästa möjliga sätt. Vårt säkerhetssystem är för skyddad för att nås av någon tredje part. En grupp välutbildade proffs arbetar med oss ​​för att säkra vår databas och kolla in säkerhetskoder också. De utför också penetrationstester på hög nivå för att korskontrollera säkerheten på vår webbplats. Vi tar alltid hand om att integritetspolicyn och riktlinjerna beaktas ordentligt när vi hanterar kundernas personuppgifter. Kunderna kan mycket väl lita på oss.

Vilka rättigheter har du?

Eftersom du är den vars uppgifter ska hanteras av oss får du därmed flera rättigheter för att skydda dina uppgifter. Du får ett registrerat utdrag av dina personuppgifter. Men detta tillhandahålls endast de kunder som ber om det och nämner den data som de vill se i det registrerade utdraget. Det kan ta några dagar att få tillgång till ditt registrerade utdrag. Du får också rätt att antingen redigera den data som du har angett om möjligheten finns till det. Du har rätt att radera informationen från vår webbplats när som helst. Så snart vi får ditt samtycke raderar vi dina uppgifter permanent från vår åtkomst. Du kan också sätta skyldigheter för behandlingen av dina personuppgifter.

Vem kan komma åt dina personuppgifter?

Dina personuppgifter förblir i allmänhet säkra hos oss. Du behöver inte oroa dig för olämpligt läckage av din personliga information. Men i vissa fall kan tredje part också komma åt dina uppgifter. Dessa fall är mycket känsliga eller relaterade till juridiska myndigheter, det är därför vi behöver tillhandahålla uppgifterna. Men detta kommer inte att göras om inte tredje part själva ber om din information. Men om du redan har gett ditt samtycke till att använda dina uppgifter till specifika organisationer eller folk, kan du använda dina uppgifter. Dessutom måste vi lämna ut din information om någon juridisk myndighet eller enligt den nämnda lagen, men innan den kommer du att få ett meddelande.